Home / Business / Anunţ public privind “Sărbătoarea Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie” la Târgu-Mureş

Anunţ public privind “Sărbătoarea Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie” la Târgu-Mureş

1) Perioada de desfăşurare: 26 februarie – 8 martie   2019, după cum urmează:

 1. 26 februarie – 1 martiepentru comercializarea de mărţişoare şi flori la fir, – perioada Mărţişorului
  B. 2 martie – 8 martie pentru comercializarea de flori la ghiveci şi la fir, – perioada Florarilor

2) Numărul total al amplasamentelor: 154, iar locaţiile propuse pentru desfăşurarea acestei sărbători sunt cele menţionate mai jos:

Zone Locul amplasamentului Nr. amplasamente
Zona centrală
A. P-ţa Trandafirilor-scuar 94
B. P-ţa Victoriei 14
C. Zone de cartier:
C1 B-dul 1848 – zona parcului de lângă „Ansamblul Mureşul” 8
C2 Cart. Tudor – zona „Fortuna” staţie autobuz 7
C3 Cart. Tudor – B-dul Pandurilor 4
C4 Cart. Tudor – zona Complex „Diamant” 6
C5 Cart. Mureşeni – Complex „Record” 4
C6 Str. 22 Dec. 1989 colţ cu str. Nicolae Grigorescu 2
C7 Str. Gh. Marinescu – zona “Spitalul Judeţean” 4
C8 Cart. Cornişa – zona Casa Tineretului 3
C9 Aleea Carpaţi 2
C10 Cartierul Unirii – str. V. Lucaciu 4
C11 P-ţa Gării 2
Total 154

3) Perioada de înregistrare a cererilor este: 23 ianuarie – 12 februarie 2019 (inclusiv).
Cererile depuse după data de 12 februarie 2019 la registratura instituţiei nu se mai iau în considerare !!!

4) Suprafaţa unui amplasament va fi de: 9 m² obligatoriu;

5) Mobilierul impuspentru desfășirarea activității este: pavilion expoziţional (cort) de 3 m x 3 m de culoare deschisă (alb sau crem), care va fi achiziţionat pe seama şi pe cheltuiala comerciantului iar acesta să se prezinte în stare foarte bună;

În cazul în care se constată în urma verificărilor faptul că pavilionul amplasat de comerciant si producător în zona centrală a municipiului Târgu-Mureş nu se încadrează în condiţiile impuse de către Primăria Târgu-Mureş, aceştia vor pierde amplasamentul.

Verificarea actelor comercianţilor precum şi respectarea prevederilor din avizele eliberate (condiţii, suprafaţă) se va face prin grija Direcţiei Poliţia Locală în colaborare cu Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, conform atribuţiilor care le revin.

Avizele eliberate de către Serviciul Public Administraţia Domeniului Publicrespectiv de către Serviciul Autorizări Activităţi Economice, în vederea desfăşurării activităţii, vor fi afişate de către fiecare agent economic sau producător la vedere, pe pavilioanele expoziţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6) Fiecare operator economic  sau PRODUCĂTOR va primi doar un singur amplasament.

6.1. Amplasamentele pentru zona A – se vor atribui cu prioritate producătorilor (începând de la Ceasul Floral), iar apoi comercianţilor de flori şi mărţişoare din Târgu-Mureş şi judeţul Mureş;

7) Modul de atribuire al amplasamentelor se va face prin tragere la sorţi, astfel:

7.1. Pentru Zona A – Piaţa Trandafirilor – scuar:  = 94 amplasamente

Se vor trage la sorți 92 amplasamente, numerotate de la 1-94 .
Amplasamentele nr. 69 și 70 se atribuie direct Serviciului Public Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi din cadrul Municipiului Târgu-Mureş.

Pentru perioada 26 februarie 2019 – 1 martie 2019 – perioada Mărţişorului

 1. – în prima etapă se vor trage la sorţi amplasamentele pentru producătorii de mărţişoare, din Târgu-Mureş şi judeţul Mureş, care comercializează produse proprii.
  b.- în etapa a doua se vor trage la sorţi amplasamentele pentru comercianţii de mărţişoare şi flori la fir cu sediul în Târgu-Mureş care nu au calitatea de producători menţionată la punctul a.
  c. – în etapa a treia se vor trage la sorţi amplasamentele pentru comercianţii de  mărţişoare şi flori la fir din judeţul Mureş.

Pentru perioada 2 martie 2019 – 8 martie 2019 – perioada Florarilor

 1. – în prima etapa  se vor trage la sorţi amplasamentele pentru producătorii de flori din Târgu-Mureş şi judeţul Mureş
  b.- în etapa a doua se vor trage la sorţi amplasamentele pentru comercianţii de flori cu sediul în  Târgu-Mureş care nu au calitatea de producători menţionată la punctul a.
  c. – în etapa a treia se vor trage la sorţi amplasamentele pentru comercianţii de flori din judeţul Mureş.

7.2. Pentru Zona B – P-ţa Victoriei: = 14 amplasamente
– se va proceda la tragerea la sorţi pentru restul comercianţilor şi producătorilor de flori din Târgu-Mureş, judeţul Mureş și din alte județe, care nu au primit nici un amplasament în Piaţa Trandafirilor.

7.3. Pentru  Zona C – cuprinzând locaţiile pentru cartiere = 46 amplasamente
– se va proceda la tragerea la sorţi pentru toţi comercianţii pe locaţii.
– în cazul în care solicitarea este expresă pentru o locaţie din zonele de cartier şi nu sunt solicitări mai multe decât amplasamente, atribuirea se va face direct în funcţie de data depunerii cererii.

7.4. În funcție de spatiul disponibil, în caz de necesitate, amplasamentele pot fi suplimentate.

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 18 februarie 2019  ora 1200, la Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, din Târgu-Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17-19.

8) Actele solicitate împreună cu cererile se depun la cam. 13 la sediul Municipiului Târgu-Mureş din P-ţa Victoriei nr. 3 şi se înregistrează separatpentru Administraţia Domeniului Public şi  separat pentru Serviciul  Autorizări  Activităţi Economice şi sunt următoarele:

8.1. Pentru societăţi comerciale:

– Cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare, (se obţine de la cam. 13) sau de pe site-ul Primăriei Târgu-Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE, însoţită de următoarele acte : certificat de înregistrare fiscală, certificat constatator şi furnizare de informaţii emise de către Oficiul Registrului Comerţului .

– Cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului publicare se obţine de la cam. 13 la sediul din P-ţa Victoriei nr. 3 sau de la sediul Administraţiei Domeniului Public din str. Koos Karoly nr.1, cam. 35-36 ( fostul SC Energomur. SA ) sau de pe site-ul Primăriei Târgu-Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, însoţită de următoarele acte : certificat de înregistrare fiscală, certificat constatator şi furnizare de informaţii emise de către Oficiul Registrului Comerţului .

8.2. Pentru II (intreprindere individuală), PFA (persoană fizică autorizată) şi IF (intreprindere     familială):

– Cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare, (se obţine de la cam. 13) sau de pe site-ul Primăriei Târgu-Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE, însoţită de următoarele acte : certificat de înregistrare fiscală, certificat constatator şi furnizare de informaţii emise de către Oficiul Registrului Comerţului .

– Cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului publicare se obţine de la cam. 13 la sediul din P-ţa Victoriei nr. 3 sau de la sediul Administraţiei Domeniului Public din str. Koos Karoly nr.1, cam. 35-36 (fostul SC Energomur. SA) sau de pe site-ul Primăriei Târgu-Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, însoţită de următoarele acte : certificat de înregistrare fiscală, certificat constatator şi furnizare de informaţii emise de către Oficiul Registrului Comerţului .

8.3. Pentru producători agricoli de flori:

– Cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare, (se obţine de la cam. 13) sau de pe site-ul Primăriei Tîrgu Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE ,  pe care se va trece titularul atestatului  de producător, însoţită de următoarele acte : copie după BI/CI și atestat de producător agricol valabil, vizat pe anul 2019  .

– Cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului publicare se obţine de la cam. 13 la sediul din P-ţa Victoriei nr. 3 sau de la sediul Administraţiei Domeniului Public din str. Koos Karoly nr.1, cam. 35-36 (fostul SC Energomur. SA) sau de pe site-ul Primăriei Târgu-Mureş : www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, însoţită de următoarele acte : copie după BI/CI și atestat de producător agricol valabil, vizat pe anul 2019  .

9) Condiţii eliminatorii: lipsa actelor solicitate și a mobilierului urban agreat.

10) Avizele necesare desfăşurării activităţii  comerciale  sunt:

10.1. În conformitate cu HCL nr. 111 din 26.04.2018, “privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora” se va emite avizul pentru ocuparea temporară a domeniului public aferent fiecărui amplasament;

şi

10.2. Avizul de funcţionare cu caracter provizoriu emis de Serviciul Autorizări Activităţi Economice,

Cele două avize se vor ridica după cum urmează:

 1. Prima dată se ridică personal Avizul Serviciului de administrare a domeniului public şi privat de la sediul Administraţiei Domeniului Public din str. Kos Karoly nr.1/B, cam. 35-36 (fostul SC Energomur SA)începând din data de 20 februarie 2018  până în data de 22 februarie 2018 inclusiv, conform orarului următor:

Miercuri 20.02.2019 –  între orele 9 – 12 şi 13    – 1430

Joi 21.02.2019 –  între orele 9 – 12 şi 13    – 15

Vineri 22.02.2019 –  între orele 9 – 11 şi 1130 – 1330

 1. Avizul de funcţionare cu caracter provizoriu emis de S.A.A.Ese ridică personal de la sediul  Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, cam.13, Centrul Informare Cetăţeni,  Serviciul Activităţi Autorizări Economice după intrarea în posesie a avizului S.A.D.P.P..

De asemenea, pentru reuşita “Sărbătorii Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie”, propunem amplasarea de pavilioane expoziţionale în P-ţa Teatrului / P-ţa Trandafirilor, în funcţie de solicitările instituţiilor de învăţământ şi/sau O.N.G –uri din municipiul Târgu-Mureş. Expoziţia va fi organizată şi gestionată de Serviciului Public Administraţia Domeniului Public și D.A.S.C.P. prin Serviciul Autorizări Activităţi Economice.

(Comunicat de presă, Primăria Târgu-Mureş)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Expoziție despre Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Reghin, în Piațeta Libertății

Centrul de Informare și Promovare Turistică Reghin vă invită să (re)descoperiți Biserica de lemn „Sf. …