Home / Sanatate / Pacienții vor beneficia de servicii farmaceutice esențiale și avansate oferite în farmacii

Pacienții vor beneficia de servicii farmaceutice esențiale și avansate oferite în farmacii

Vaccinarea, testarea rapidă, consilierea privind renunțarea la fumat, măsurarea parametrilor biologici și a funcțiilor vitale, consilierea femeii gravide, educația privind sănătatea alimentației, monitorizarea pacientului asmatic, gestionarea pacientului diabetic, hipertensiv, cu afecțiuni pulmonare și dislipidemii sunt o parte dintre serviciile farmaceutice pe care pacienții le vor putea primi în farmaciile din România. Serviciile le vor fi oferite de farmaciști cu competențe în domeniu.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a postat în transparență decizională Proiectul de act normativ pentru aprobarea Metodologiei de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice în România.

Un farmacist mai respectat

”Implementarea serviciilor farmaceutice poate duce la un farmacist mai respectat, la pacienți mai bine îngrijiți. Va aduce, cu siguranță, o valoare adăugată serviciilor de sănătate publică, sistemului în general. (…) Scopul proiectului în sine este repoziționarea în sistemul de sănătate a profesiei de farmacist”, a declarat farmacist Răzvan Prisada, vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România, prezent la Târgu Mureș la Simpozionul ”Servicii farmaceutice în România”, organizat în cadrul celei de a IX-a ediții a Conferinței Farmaciștilor Mureșeni, ce a avut loc în perioada 22-23 septembrie.

Primul pas pentru crearea cadrului legal pentru implementarea serviciilor farmaceutice în România s-a făcut în noiembrie 2020 odată cu intrarea în vigoare a Legii 243/2020 privind modificarea Legii Farmaciei 266/2008. A urmat extinderea exercitării profesiei de farmacist prin modificarea Legii Sănătății 95/2006 și Legii Farmaciei 266/2008 pentru extinderea atribuțiilor profesionale prin OUG 20/2021. În perioada februarie – martie 2021 s-a realizat un studiu sociologic privind percepția populației și serviciile farmaceutice, opinia populației fiind de susținere și implicare pentru propunerile de dezvoltare a serviciilor farmaceutice. Studiul a vizat gradul de informare și cunoaștere a populației referitor la serviciile oferite de farmacii, iar concluziile au arătat următoarele: ”nu există la nivelul opiniei publice investigate o recunoaștere unitară a tuturor serviciilor asigurate în acest moment în farmacii. Pacienții sunt familiarizați cel mai mult cu serviciile de eliberare a medicamentelor cu și fără prescripție medicală și informare a pacienților cu privire la modul de administrare a medicației”.

O altă concluzie a studiului se referă la gradul ridicat de acord al pacienților privind serviciile noi propuse spre a fi disponibile în farmacii: ”Din perspectiva pacienților, cele mai utile noi servicii sunt considerate a fi testele pentru afecțiuni cardiovasculare, urmate de testele rapide pentru depistarea unor infecții ca de exemplu SARS-CoV-2, gripa sezonieră sau hepatita B și C și determinarea glicemiei. Rezultatul privind percepția asupra siguranței vaccinării împotriva gripei sezoniere în farmacii indică faptul că 64% dintre respondenți consideră că acțiunea ar fi la fel de sigură ca la cabinetul unui medic. Rezultate asemănătoare s-au înregistrat în cazul consilierii periodice avansate în cazul polimedicației, adresată pacienților cu mai mult de cinci medicamente în schema terapeutică și în cazul consilierii la distanță cu privire la posibilele interacțiuni dintre medicația utilizată și alte  medicamente sau alimente sau privind efectuarea de teste rapide pentru depistarea unor infecții.” 

Citeste si:  Anunț finalizare proiect - Smart Fair Project SRL

”Acest studiu dovedește că societatea are încredere în farmaciști și că are un nivel de acceptare foarte ridicat a ideii de serviciu farmaceutic. Majoritatea serviciilor farmaceutice despre care au fost întrebați le-au acceptat ca să fie prestate în farmacie și pentru unele chiar ar accepta să plătească”, a precizat farmacist Marius Cherecheș în cadrul Simpozionului.

Servicii farmaceutice esențiale și servicii avansate

Nomenclatorul de servicii farmaceutice va conține servicii farmaceutice esențiale:

– Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală-implică printre altele evaluarea farmaceutică a unei prescripții medicale privind dozele prescrise, potențiale reacții adverse, contraindicații, interacțiuni medicament-medicament, interacțiuni medicament-aliment.

– Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate-implică analizarea prescripției, prepararea medicamentelor în funcție de forma farmaceutică, calea de administrare etc.

– Serviciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea rațională a antibioticelor, riscurile obezității, riscurile consumului de alcool, tutun și droguri, importanța vaccinării, educație sexuală etc).

Pe lângă acestea vor fi adăugate și servicii farmaceutice avansate:

– Serviciul de evaluare a medicației și monitorizarea polipragmaziei-implică evaluarea tratamentului medicamentos al pacientului, optimizarea tratamentului medicamentos al pacientului cronic, monitorizarea tratamentului și consilierea pacientului care are prescrise cinci sau mai multe substanțe medicamentoase.

– Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare și cu dislipidemii) – implică evaluarea medicației, consilierea și monitorizarea pacienților cronici.

– Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale-implică analizarea medicației informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu anticanceroase orale, monitorizarea aderenței la tratament și limitarea efectelor nedorite.

– Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale- implică informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu anticoagulante orale, monitorizarea tratamentului, a parametrilor biologici și a aderenței la tratament și evitarea potențialelor interacțiuni medicament-medicament sau medicament-aliment.

– Serviciul de monitorizare specifică a pacientului astmatic – implică informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu corticoizi inhalatori, principiile tratamentului și a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii, precum și monitorizarea tratamentului și a evoluției bolii.

– Serviciul de consiliere privind renunțarea la fumat- implică informarea și educarea pacientului privind riscurile fumatului, oferirea de consiliere și susținere în procesul renunțării la fumat, inclusiv farmacoterapie.

– Serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale– implică procesul de testare/ măsurare ȋn farmacia comunitară a unor parametri biologici și a funcțiilor vitale cu aparatură specifică și consilierea pacientului în funcție de rezultatele determinărilor.

– Serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală – implică consilierea pacientei la vârsta fertilă care solicită contracepție de urgență și eliberarea medicației, după caz.

– Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă) –  implică evaluarea prealabilă și efectuarea testării rapide de către farmacist în farmacia care a fost autorizată în acest sens, emiterea și eliberarea buletinului de testare.

Citeste si:  Incidența COVID-19, creștere alarmantă în Târgu Mureș!

– Serviciul de vaccinare în farmacie – implică evaluarea prealabilă, informarea pacientului cu privire la vaccinare, efectuarea vaccinării propriu-zise și înregistrarea activității de vaccinare de către farmacist în farmacia autorizată în acest sens.

– Serviciul de consiliere a femeii gravide privind consultațiile pe care trebuie să le realizeze, serviciile medicale disponibile și stilul de viață –  implică prezentarea consultațiilor alocate urmăririi sarcinii conform legislației în vigoare, analizelor clinice și paraclinice pe trimestre și scopul acestora și specificarea statusului de decontare și procedura necesară decontării.

– Serviciul de educație privind sănătatea alimentației – implică evaluarea statusului nutrițional al pacientului și consilierea acestuia privind stilul de viață.

”Ca să dau un exemplu, avem un pacient diabetic și știm dacă nu urmează tratamentul corect diabetul poate să evolueze în zone care vor fi mai costisitoare, atât pentru el, din punct de vedere al confortului personal, cât și din punct de vedere al costului societății. Un pacient diabetic care evoluează spre picior diabetic, cu o amputare deja, de unde este o persoană activă, care plătește taxe pentru statul român, devine o persoană întreținută de sistemul de sănătate și de asigurări sociale și din acest punct de vedere societatea ar putea să aibă un interes ca el să nu ajungă acolo. Contribuția pe care am putea să o avem noi este să ne asigurăm că respectivul pacient urmează tratamentul și că tratamentul respectiv este eficient, putem să vedem dacă îi testăm glicemia la anumite intervale, îi verificăm tratamentul. Vom avea un ghid al serviciului care spune clar pasul 1, 2, 3,4  etc și vom avea niște formulare pentru a dovedi, pentru că vine Casa de Asigurări și spune ok, eu vă dau atât pentru fiecare pacient dacă îmi dovediți că i-ați făcut ceva”, a explicat farmacist Marius Cherecheș.

Serviciile farmaceutice avansate vor putea fi acordate numai de către farmaciști cu competențe pentru serviciul farmaceutic respectiv, care au urmat un curs de instruire organizat de către instituțiile de învățământ superior acreditate.

Serviciile farmaceutice, cu tradiție deja în alte țări

Deoarece farmacia este primul loc unde apelează pacientul atunci când are o problemă de sănătate, la nivel mondial, în foarte multe țări, s-a înțeles acest lucru și s-au implementat serviciile farmaceutice. Într-un studiu realizat de Federația Internațională a Farmaciștilor, între anii 2015-2017, au fost analizate 74 de țări privind implementarea serviciilor farmaceutice. În 50 de țări există serviciul de revizuire a administrării medicației, gestionarea hipertensiunii arteriale – în 42 de țări, gestionarea astmului-în 36 de țări, gestionarea diabetului – 27 de țări, vaccinare – 24 de țări, testare HIV – 12 țări, programe de renunțare la fumat – 39 de țări, asistență farmaceutică la domiciliu – 31 de țări. 

Citeste si:  Rețea de canalizare extinsă într-o comună mureșeană

”Aceste lucruri se întâmplă deja în alte state, de mulți ani. Aceste servicii farmaceutice sunt definite cam peste tot ca servicii suplimentate prestate de farmacii pentru pacienți, remunerate în cadrul sistemelor naționale de sănătate. (…) Tot mai multe țări implementează aceste servicii farmaceutice pentru că tot mai mulți decidenți au început să privească farmacistul ca acel profesionist din domeniul medicamentului care poate să aducă beneficii în sistemul de sănătate al societății”, a explicat Cristina Pavel, președinte Asociația Farmaciilor Independente Ethica, asociație ce a avut un rol important în procesul de implementare a serviciilor farmaceutice în România. 

Beneficii pentru societate

Printre beneficiile pe care le va aduce implementarea serviciilor farmaceutice sunt reducerea costurilor din sistemul sanitar prin creșterea aderenței la tratamentul prescris decontat, reducerea riscului de progresie a bolilor cardiace, eficientizarea campaniilor de sănătate publică prin cooptarea farmaciștilor din farmaciile comunitare, reducerea riscului de reacții adverse la tratament, care necesită o noiă terapie sau chiar spitalizare, optimizarea nivelului de sănătate a populației.

”În multe state din Europa, dar și din alte zone, studiile au arătat că  implementarea și remunerarea serviciilor farmaceutice centrate pe pacient  a evidențiat aspecte pozitive, beneficii pentru toate părțile implicate. Un studiu amănunțit a arătat că în SUA, prin prestarea de servicii farmaceutice avansate, s-au putut economisi, anual, în medie 100 milioane de dolari și că prin intervenția farmacistului s-a adus beneficiu sistemului de aproape cinci ori mai mare”, a declarat în cadrul Simpozionului Conf. Dr. Elena Dinte, președintele Colegiului Farmaciștilor Cluj.

Aceasta a oferit și câteva exemple privind finanțarea serviciilor farmaceutice în alte țări. Spre exemplu, în Elveția, se plătește cu 40 de euro serviciul de verificare a rețetelor cu polimedicație, cu 220 de euro pe pacient pe an serviciul de management al pacientului astmatic. În Marea Britanie, SUA, Canada se plătește între 4 și 20 de dolari serviciul de vaccinare, în Canada serviciul privind planul de îngrijire a unei boli cronice se plătește cu 150 de dolari.

După adoptarea Nomenclatorului de servicii farmaceutice, prin ordin de ministru se va vedea și modul în care vor fi remunerate serviciile farmaceutice. 

”Prețul trebuie să acopere minimul de cheltuieli care sunt necesare pentru a acoperi costurile forței de muncă, a materialelor, întreținerii, ș.a.m.d. Ce mă bucură pe mine este că la întâlnirea cu grupul de lucru, când au venit reprezentanții Casei de Asigurări au spus că conștientizează rolul farmacistului și plusvaloarea pe care poate să o aducă și că sunt dispuși să deconteze aceste servicii. Chiar ne grăbeau să terminăm Nomenclatorul și să definitivăm tot ceea ce este de făcut ca să implementăm serviciul care să fie decontat de Casă”, a adăugat Conf. Dr. Elena Dinte.

Arina TOTH

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Bilanț la jandarmerie. Peste 12.000 de misiuni

Prioritatea jandarmilor a fost și este siguranța mureșenilor. Anul trecut ne-au protejat în peste 12.000 …