Home / Tag Archives: didactica cornelia tosa

Tag Archives: didactica cornelia tosa

0 190

Didactica. Cuvântul (I)

Comunicarea între oameni a fost întotdeauna o necesitate, omul fiind o fiinţă socială. Aceste mijloace de comunicare au fost diverse în decursul timpului. Pe pereţii peşterilor locuite de colectivităţi primitive au fost găsite desene, care au fost interpretate de arheologi ca având o funcţie de comunicare. Tot un mijloc de …

Citeste mai mult »

Didactica. Alternanțe fonetice

0 127

Alternanță, alternanțe, s.f. Ca verb (a alterna) intranzitiv cu referire la sunete, cuvântul are sensul de schimbare regulată a unui sunet din temă prin altul, dar și în flexiune sau în familia lexicală (din fr. alternance). Substantivul  alternanță este derivat de la verbul a alterna (din limba latină: alternare). Se …

Citeste mai mult »

Didactica. Consoanele

0 98

Sunetele care nu se pot rosti decât cu ajutorul unei vocale; b (î), b (e). Prin urmare, sunt sunete asilabice şi se numesc consoane. Am putea presupune, la originea termenului, prefixul con (concetăţean, consfătui) şi cuvântul son, sonuri (din lat. sonus – sunet). Deci în denumirea acestor tipuri de sunete …

Citeste mai mult »

Didactica. Triftongii

0 134

O definiţie a triftongului ar cuprinde obligatoriu elementul de compunere savant „tri” (cf. limba greacă). Triftong: emiterea în limitele unei singure silabe a trei sunete vocalice diferite dintre care două semivocale şi o vocală. (ex: trăiau, aripioară). Numărul se referă la sunetele vocalica aflate în limitele unei singure silabe: o …

Citeste mai mult »

Didactica. Litera „zero”

0 96

Într-o sursă bibliografică recentă am întâlnit o precizare referitoare la calitatea de semivocală a sunetului „i” din diftongii care conţin diferite vocale. În felul acesta completăm criteriul referitor la durata (lungimea) semivocalei în comparaţie cu vocala. De exemplu: iernat, puiculiţă, iute, uită (i – semivocalic). În diftongii în care nu …

Citeste mai mult »

Didactica. Vocalele ă şi â

0 132

O cercetare asupra etnogenezei poporului şi a evoluţiei limbii române aduce unele clarificări în legătură cu aceste vocale. În idiomul traco-illyric, în care este inclusă şi limba albaneză, s-au folosit aceste vocale (e adevărat, uneori cu grafii diferite). Este un lung proces de studiere care a presupus limbile artificiale (indo-europeana, …

Citeste mai mult »

Didactica. Alfabetul latin

0 167

Limba română are 34 de sunete-tip, pe care le-am amintit în definirea fonemului (22 de consoane, 7 vocale, 4 semivocale şi un sunet afonizat – i şoptit). Acestor sunete le coincid 31 de litere. Trecerea de la ortografierea chirilică (sec. al IXI-lea) la alfabetul latin a însemnat recunoaşterea unanimă a …

Citeste mai mult »

Didactica. Nivelul fonetic

0 116

În studiul limbii se disting următoarele compartimente didactice. Partea cea mai amplă, care tinde să înlocuiască ansamblul ştiinţei este gramatica (din lat. grammatica). În definiţia foneticii şi a vocabularului se folosesc sintagmele: studii ajutătoare (auxiliare), dar sunt şi ele foarte importante. Fonetica, în calitate de disciplină de „graniţă” are o …

Citeste mai mult »

Didactica. Sistemul limbii

0 101

Realizarea înţelegerii mesajului de către receptori presupune o organizare (o aranjare a unităţilor componente ale limbii). Studiul limbii (comunicarea curentă şi corectă) include anumite principii şi reguli: Sistemul limbii – Caracterul de sistem al limbii este conferit de ansamblul regulilor de combinare a unităţilor componente, reguli care ne ajută să …

Citeste mai mult »

Didactica. Emiţător – mesaj – receptor

0 249

Procesul de comunicare între vorbitorii unei limbi (ai limbii române) presupune un emiţător şi un receptor (sau mai mulţi receptori). Emiţătorul este persoana care transmite un mesaj. Mesajul – (referitor la limbă) este alcătuit din semne şi se constituie la rândul său într-un semn, substituind realitatea pe care o transmite. …

Citeste mai mult »